Klachtenprocedure

Klachtenprocedure NVA conform de Wkkgz

 

Uw acupuncturist is lid van de NVA
Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid en kwaliteit. Echter, in
elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan, bijvoorbeeld over de communicatie,
bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan. Helaas komen in de
gezondheidszorg ook ernstige klachten voor. Denkt u hierbij aan letsel, intimidatie,
ongewenste handelingen, schending van uw privacy of andere zaken, die u niet in orde
acht. Blijf hier niet mee lopen maar meld het!

Klachten
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de
eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op
te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel
verlengd kan worden met 4 weken. Het is het beste als therapeut en klager samen het
gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Weet u niet goed hoe u het aan moet pakken,
komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk, dan kan de klachtenfunctionaris
worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris
De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en
de zorgverlener tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel en bevredigend is.
Weet u niet goed hoe u het aan moet pakken of komt u er niet uit met uw acupuncturist dan
kunt u de klachtenfunctionaris in schakelen, rechtstreeks per email of middels het secretariaat van de NVA.
De contactgegevens daarvoor staan onderaan deze pagina.

Stichting Zorggeschil
Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut met hulp van de
klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de
stichting Zorggeschil. Bij deze onafhankelijke instantie wordt uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk
behandeld, onder voorzitterschap van een jurist.
Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan Zorggeschil.
Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder onder andere veroordeeld worden tot het aan u
terugbetalen van dit klachtengeld. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage
van maximaal € 500 aan de kosten van de procedure. Zorggeschil kan u letselschadevergoeding toekennen
van max. €25.000. Zie verder www.zorggeschil.nl . Als u niet tevreden bent over de uitspraak kunt u binnen 2
maanden een verzoek tot vernietiging indienen bij de Kantonrechter.

Contact
De NVA heeft 2 klachtenfunctionarissen; u kunt er één rechtstreeks mailen:
klachtenfunctionaris-nva@nvaklachten.nl
klachtenfunctionaris2-nva@nvaklachten.nl

Het NVA secretariaat:
tel: 033 4616141
ma t/m vr 9-12 uur
van Persijnstraat 17
3811 LS Amersfoort
nva@acupunctuur.nl
www.acupunctuur.nl
kvk 40531133

versie maart 2021

Reacties zijn gesloten.