Algemene Voorwaarden – kort

Algemene Voorwaarden in het kort

Voor de dagelijkse gang van zaken is het vooral belangrijk dat u zich bewust bent van punt 3.2, 3.4 en 3.5 van de Algemene Voorwaarden. Deze zijn hieronder weer gegeven.
De volledige Algemene Voorwaarden vindt u hier.

Betalingen

3.2 Betaling van de behandeling dient te geschieden meteen na afloop, bij voorkeur met pin. Contante betaling of een Mastercard of Visa betaling is ook mogelijk. Bij pin- en creditcardbetalingen ontvangt Cliënt meteen een betaalbewijs. De nota die de Cliënt kan gebruiken voor declaratie bij de zorgverzekering wordt u dezelfde dag nog per email verstuurd. Cliënten zonder email krijgen een geprinte nota na afloop van de behandeling.
Voor de bestellingen van kruiden en/of voedingssupplementen ontvangt de Cliënt per mail een nota. Deze moet binnen 14 dagen voldaan worden door overschrijving op de bankrekening van de Praktijk of door het bedrag te pinnen bij een bezoek aan de praktijk. Het kan ook voorkomen dat de kruiden en/of supplementen rechtstreeks met de leverancier moeten worden afgerekend; dit wordt tijdig medegedeeld.

Afspraken

3.4 De Cliënt krijgt 60 uur (2 1/2 dag) voor een afspraak een herinnerings-mail van de online agenda. Hij/zij heeft dan nog 24 uur om de afspraak zo nodig te verzetten of te annuleren. Het eventueel niet hebben ontvangen of hebben gelezen van de herinnerings-mail heeft geen invloed op het onderstaande.
Indien de Cliënt meer dan 36 uur (1 1/2 dag) van te voren afzegt, hoeft de afspraak niet betaald te worden. Een afzegging kan telefonisch of via de online agenda. Een wijziging of annulering via de online agenda is niet gelukt als daar niet meteen een bevestiging van ontvangen wordt via de email. Kijk wel even in het spamfilter of de mail daar niet in zit.
Een afspraak die de Cliënt minder dan 36 uur (1 1/2 dag) van te voren heeft verzet of geannuleerd kan volledig in rekening worden gebracht, tenzij de verzetting/annulering het gevolg is van mogelijke COVID-19 symptomen bij de Cliënt en de Cliënt daarom uit voorzorg verzet/annuleert. In alle andere gevallen is het ter beoordeling van de Praktijk of voor de gereserveerde tijd kosten in rekening worden gebracht en hoeveel. De Cliënt krijgt in dat geval een rekening thuis, met een betaaltermijn van 14 dagen.
Tijdig afzeggen is de verantwoordelijkheid van de Cliënt, ook bij ziekte, weers- of verkeers-omstandigheden. Cliënt dient bij twijfel of hij/zij er op tijd zal kunnen zijn zo snel mogelijk contact op te nemen, zowel telefonisch als per email.

Op tijd en te laat komen

3.5 Vanwege de corona preventie probeert de Praktijk zoveel mogelijk te voorkomen dat cliënten met anderen in de wachtkamer aanwezig zijn. Van de Cliënt wordt gevraagd om niet meer dan 5 minuten te vroeg en niet te laat te komen. De voor Cliënt gereserveerde behandeltijd is 45 minuten. Komt de Cliënt te laat, dan wordt die tijd in mindering gebracht op de gereserveerde tijd. Komt de Cliënt meer dan 15 minuten later dan gepland, dan kan het noodzakelijk zijn een nieuwe afspraak te maken omdat er anders te weinig behandeltijd over blijft. In principe kan dan het volledige tarief in rekening gebracht worden; dit is ter beoordeling van de Praktijk. Hetzelfde geldt als de Cliënt niet van zich laat horen en helemaal niet komt, tenzij dit het gevolg is van plotseling ontstane mogelijke COVID-19 symptomen en de Cliënt uit voorzorg weg blijft. In het laatste geval worden geen kosten in rekening gebracht.

-> Algemene Voorwaarden volledig -> Verzekeringen -> Prijzen

Reacties zijn gesloten.